Stage Klara - Pompidou

Wat houdt de stageplaats in?

De stagiair werkt mee op de redactie van het programma Pompidou. Pompidou volgt de actualiteit in de kunstwereld op de voet. Van maandag tot donderdag schuiven prominente kunstenaars, schrijvers, theatermakers en muzikanten samen aan tafel.

Waaruit bestaan de opdrachten van de stagiair?

 • Research: een profiel opstellen van de gasten, achtergrondinformatie bijeenbrengen en een scenario voor het gesprek opmaken met voldoende duiding voor de presentator. Je probeert zoveel mogelijk te weten te komen over het gespreksthema en trekt indien nodig naar persconferenties, een doorloop van een theatervoorstelling, de persopening van een tentoonstelling… Je leest tentoonstellingscatalogi of het recentste boek van de gasten.
 • Redactievergaderingen bijwonen.
 • Voorgesprekken voeren met gasten, ter voorbereiding op het radio-interview.
 • Online: artikels maken voor de programmapagina’s op klara.be, bijkomend beeldmateriaal zoeken, online aankondigingen maken op klara.be en Facebook.
 • Productionele ondersteuning: gasten ontvangen, regie bij de uitzending, ondersteuning bij live-uitzendingen. 

Welke stagiairs komen in aanmerking?

 • Laatstejaarsstudenten (bij voorkeur masters) met een grote belangstelling voor de culturele actualiteit en een goede achtergrondkennis in één van de volgende domeinen: geschiedenis, kunstwetenschappen, letteren, podiumkunsten, filmwetenschap, filosofie …
 • Je zit graag met je neus in de boeken, maar bent ook sociaal in de omgang en niet bang om de telefoon op te nemen.
 • Je hebt een vlotte pen, je hanteert een correct taalgebruik en je bent vertrouwd met sociale media.
 • Afhankelijk van je opleiding en interesses bekijken we aan welk programma je het best kan meewerken.

Wat maakt deze stageplaats aantrekkelijk?

 • Je werkt samen met ervaren radiopresentatoren als Chantal Pattyn en Nicky Aerts.
 • Je krijgt inkijk op het productieproces van een radioprogramma.
 • Je leert de culturele en academische wereld van nabij kennen. Je kan je verdiepen in het werk van de meest toonaangevende artiesten en opiniemakers van het moment.
 • Je leert inhoud op een aantrekkelijke manier ontsluiten naar een groot publiek, op diverse media.
 • Je leert de finesses van het interviewen.

Wanneer dient de stage plaats te hebben?

Een stage kan tijdens het hele academiejaar. Er is maar plaats voor één stagiair tegelijk. We verkiezen stagiairs die een langere periode kunnen blijven (min. 5 weken). We zijn op zoek naar stagiairs voor het najaar 2020 en voorjaar 2021.

Wie beoordeelt de sollicitaties en hoe gebeurt dat?

De kandidaten krijgen een uitnodiging voor een gesprek met de coördinator van de woordprogramma’s, Karen Billiet. Op basis van het gesprek en het beschikbare aanbod beslissen we wie een stageplaats krijgt.

Wie begeleidt de stages?

Karen Billiet, eindredacteur Pompidou