Verantwoordelijke Ontwikkeling Mediacompetenties

De mediawereld evolueert razendsnel. Het mediagedrag van de gebruiker, de snel opeenvolgende technologische ontwikkelingen en het toenemend aantal (internationale) spelers die op het terrein van media komen, zorgen ervoor dat onze medewerkers continu en steeds sneller hun professionele competenties moeten blijven ontwikkelen in een steeds breder aantal vakdomeinen (audio-visueel, digitaal, storytelling, merkbeleving, journalistiek, presentatie, redactie, …).

De VRT wil nog meer inzetten op de ontwikkeling van deze competenties en de leiding en medewerkers hierin structureel ondersteunen. Een ontmoetingsplaats creëren waarin mediamakers en technologie experts met elkaar in dialoog gaan.

Om dat te realiseren zoeken we een Verantwoordelijke Ontwikkeling Mediacompetenties.

Jouw ambitie?

 • Ervoor zorgen dat medewerkers mee-evolueren met de vereisten van de eigen job, en een multidisciplinaire ervaring en kennis kunnen verwerven.
 • Medewerkers voorbereiden op toekomstige competenties en functies, (flexibel en multi-inzetbaar blijven) en hierbij ook de eigen loopbaanverwachtingen en zingeving te realiseren.
 • In teams - nog meer dan nu - een continue leercultuur stimuleren.

Je opdracht:

Je bent verantwoordelijk voor het uitwerken en implementeren van een beleid met betrekking tot de ontwikkeling van Media Competenties en creëert hiervoor een draagvlak op alle niveaus van de organisatie, gaande van medewerkers tot directie.  Je rapporteert hiervoor aan de manager van de afdeling ‘Organisatie-, cultuur- en talentontwikkeling’, binnen de directie HR. 

 • Je ontwikkelt en onderhoudt leernetwerken en –faciliteiten voor de ontwikkeling van media competenties opdat medewerkers tot een kwalitatieve invulling van hun job komen, zowel in de huidige functie, als voorbereiding op doorgroei of als heroriëntering en opdat medewerkers zich kunnen voorbereiden op toekomstige evoluties.
 • Je bepaalt op basis van de input vanuit de organisatie-doelstellingen en de HR-plannen de prioriteiten binnen je domein en de nodige budgetten.
 • Je bouwt een netwerk uit van experten lesgevers, coaches en inspirerende leeromgevingen.
 • In nauwe samenwerking met je netwerk breng je de kerncompetenties per vakgebied in kaart.
 • Je bepaalt de behoeften voor een structureel en flexibel aanbod in welke vorm dan ook ( stages, coaches, formele interne of externe opleiding, digitaal aanbod, beroep kunnen doen op een experten netwerk, ….) met aanpassing naar toekomstige evoluties.
 • Je ontwikkelt in samenwerking met andere betrokken afdelingen processen om de verspreiding van ‘best practices’ en innovaties te stimuleren en ondersteunen in de organisatie.
 • Je realiseert, faciliteert en organiseert dit aanbod zodat het operationeel efficiënt en kwalitatief werkt, binnen het toegewezen budget.
 • Je zorgt voor het verspreiden en marketen van dit aanbod, zodat het binnen de organisatie gekend is en er systematisch gebruik van gemaakt wordt.
 • Je zorgt dat ontwikkelingsvragen van individuen en teams beantwoord worden en zorgt mee voor een cultuur van een lerende organisatie, waarbij ontwikkelingsactiviteiten deel uitmaken van het dagelijks functioneren.

Als verantwoordelijke voor dit domein treedt je op als coördinator, facilitator en curator, maar je doet dit in nauwe samenwerking met experten in de organisatie zowel voor de inhoudelijke invulling als de uitvoering.

 Wie zoeken we: 

 • Je hebt een Master diploma (of gelijkwaardig door ervaring), bij voorkeur in een bedrijfsgeoriënteerde richting.
 • Je bent thuis in minstens één van de domeinen van onze mediacompetenties (televisie, radio, digitaal). Je hebt een uitgebreide interesse om je te verdiepen in de andere domeinen.
 • Je bent gefascineerd door de evoluties in de media en beschikt over een uitgebreid netwerk. Je volgt digitale evoluties op de voet.
 • Je hebt een passie voor (aan)leren en ontwikkelen van medewerkers, delen van kennis en ervaring.
 • Je kan het beste uit mensen en de bredere organisatie halen. 
 • Co-creëren en het samenbrengen van verschillende disciplines is je passie. Je bent een probleemoplosser.
 • Je werkt gestructureerd en procesmatig en je ziet jezelf als een kritische ondernemer die ervaring heeft met het ontwikkelen van creatieve ontwikkelingsoplossingen en het succesvol uitrollen daarvan.
 • Je bouwt gemakkelijk vertrouwensrelaties op met medewerkers en leiding en kan gericht advies geven op basis van je geloofwaardigheid en expertise.
 • Je haalt veel energie en kracht uit het behalen van sterke teamresultaten.
 • Je brengt mensen in beweging vanuit inspirerende verhalen en ervaringen.

Wij bieden

 • Je krijgt de kans om mee te bouwen aan een dynamische en innovatieve organisatie met een uitgesproken maatschappelijke doelstelling in een boeiende en snel evoluerende sector, waar sterk ingezet wordt op ontwikkeling van medewerkers.
 • Je kiest voor een boeiende en gevarieerde functie, dit in een enthousiast, competent en dynamisch team met open communicatie en gevoel voor humor.
 • We bieden je daarvoor een uitdagend salaris, aangevuld met extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering,  vergoeding woon-werkverkeer, fietslease, persoonlijke ontwikkeling, kinderopvang tijdens de schoolvakanties…).
 • Informatie voor interne medewerkers: het betreft een functie in Functieklasse 6.

Interesse?

Solliciteer ten laatste op 29 maart met je cv en motivatiebrief via www.vrt.be/jobs of intern via Auguste -> Mijn Loopbaan. 

Voor de VRT zijn gelijke kansen belangrijk. Kwaliteiten van mensen zijn bij de VRT doorslaggevend ongeacht geslacht, afkomst, leeftijd of handicap.